Większość nauczycieli traci czas na zadawanie pytań,
które mają ujawnić to, czego uczeń nie umie,
podczas gdy nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara się
za pomocą pytań ujawnić to,
co uczeń umie lub czego jest zdolny się nauczyć.

(Albert Einstein)

Dla działów serwisu w zakresie:

  • programów szkoleń
  • procesu serwisowego
  • procedur serwisowych
  • standardów obsługi
  • dobrych praktyk w serwisie
  • egzaminów certyfikacyjnych
  • rekrutacji
  • assessment / development
  • eventów szkoleniowych
  • współpracy z działem sprzedaży
Paweł Czapkiński, Trener | Konsultant | Coach, tel. 798 045 072, czapkinski@automotivtraining.pl COPYRIGHTS 2012